Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU „Nábyteček“

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008546

Cílem projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU je zvýšení kvality vzdělávacího prostředí modernizací a doplněním univerzitního vybavení. Jedná se zejména o modernizaci počítačových a jazykových učeben, studoven, přednáškových sálů, univerzitní knihovny atd. Uvedený projekt má přímou vazbu na výuku a přímý dopad na studenty (Bc. a Mgr. studia); to vše napříč studijními programy. Projekt podporuje modernizaci a rozvoj vybavení univerzitních prostor, které využívá cílová skupina.

Realizace předkládaného projektu zajistí zejména následující změny: dojde k významnému zvýšení kvality vzdělávacího a studijního prostředí ZČU; zásadním způsobem bude modernizováno a doplněno vybavení v rámci ZČU. Modernizovány budou především počítačové a jazykové učebny, studovny, přednáškové sály, univerzitní knihovna atd (viz dále Příčiny problému). Studenti pregraduálního studia (cílová skupina), na které bude mít zvýšení kvality studijního prostředí primární dopad, budou moci díky realizaci projektu lépe a kvalitněji využívat modernizované prostory, vybavení i výukové pomůcky (ve svůj prospěch). Zapojené součásti ZČU (funkční celky projektu) jsou v procesu intenzivní přípravy nových studijních oborů (akreditací). Realizace projektu zvýší potenciál ZČU možností nabídky nových studijních oborů (viz vazby na ESF).

Projekt je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ.