Věda jako prostředek komunikace

Poskytovatel: Statutární město Plzeň

Doba trvání projektu: 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023

Předkládaný projekt je koncipován jako jednodenní konference, která si klade za cíl předestřít možnosti, které má akademická obec k dispozici v oblasti komunikace vědy. Smyslem projektu je srozumitelně a poutavě sdělit cílové skupině (akademičtí a vědečtí pracovníci a pracovnice ZČU, studující na ZČU, členky a členové oborových platforem v oblasti VaV, zástupci a zástupkyně partnerských institucí) význam komunikace vědy.

Záměrem projektu je přiblížit cílové skupině (viz výše) důležitost komunikace vědy a zvýšit její kompetence v této oblasti. Důraz bude kladen mimo jiné na koordinaci komunikace vědy a výzkumu tak, aby nebyla výzkumná komunita fragmentována a aby byla efektivita nastavených komunikačních procesů zvýšena, zefektivněna a co nejvíce institucionálně sjednocena.

Logo_of_Pilsen