Podpora komerčních příležitostí ZČU II

Registrační číslo projektu: TP01010042

Doba trvání projektu: 01.01.2020 - 31.12.2022

Cílem projektu je podpořit spolupráci s aplikační sférou a přenos výsledků VaV ZČU (převážně technických oborů) do praxe. Průběžně budou vyhledávány, vyhodnocovány a do praxe převáděny výsledky s komerčním potenciálem. Do konce projektu bude vyhodnoceno minimálně 25 dílčích projektů z hlediska potenciálu pro podporu PoC, z nichž bude minimálně 8 projektů podpořeno v rámci PoC. Zároveň dojde k rozvoji možností komercializace do zahraničních zemí, zejména zemí EU. Hlavní důraz při transferu poznatků bude kladen na smluvní výzkum, vyhledávány budou také případy licencování a vzniku spin-off/start-up firem.

Poskytovatelem dotace je Technologická agentura ČR.

gama2