Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024

Registrační číslo projektu: NPO_ZČU_MSMT-16584/2022

Specifické cíle projektu:

SPECIFICKÝ CÍL A - TRANSFORMACE FORMY A OBSAHU VŠ VZDĚLÁVÁNÍ
Projekt DIGIFLEX je zaměřený na dvě hlavní oblasti – na digitalizaci a rozvoj flexibilních forem vzdělávání. Obě tyto oblasti jsou na instituci dlouhodobě rozvíjeny s oporou ve Strategickém záměru ZČU.

SPECIFICKÝ CÍL B - TVORBA NOVÝCH PROGRESIVNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Studijní program FEL, Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy, má  za  cíl  připravit  navazující  magisterský studijní  program  v kombinované  oblasti výuky (Elektrotechnika,  Strojírenství,  technologie  a  materiály  a  Doprava), který bude  těžit  z výhod interdisciplinarity ZČU a kombinovat odborné znalosti a dovednosti z technických a společenských věd.

SPECIFICKÝ CÍL C -SPOLEČNÉ PROJEKTY VYSOKÝCH ŠKOL
C1.
Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials). 
C2. Bezpečnost distančních forem výuky.
C3. Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

Projekt je financovaný ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

logo NPO celé

 

Aktualizace pokroku na projektu NPO