Podpora a rozvoj preinkubační fáze zakládání startupů studentů/absolventů ZČU vč. podpory zvýšení motivace k podnikání

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Doba trvání projektu:  01. 01. 2023 - 31. 12. 2023

Cíl projektu:
Realizace uvedeného projektu si klade za cíl motivovat studenty/absolventy ZČU k podnikání formou vzdělávacích, poradenských a propagačních aktivit zaměřených na podnikání.

logo_PK_nové