Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI

Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve vaval

Kód projektu: 021ZU16

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Doba trvání: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Cíl projektu:

Cílem projektu je vstoupit mezi významné evropské regiony z pohledu výzkumu a vývoje a prostřednictvím evropských projektů získat finanční prostředky a prestiž potřebnou pro poutání pozornosti vynikajících výzkumníků, firem, studentů a investorů. Projekt je realizován ve spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi (např. s LF UK, RRA, BIC Plzeň) tak, aby se podařilo nastolit synergii nutnou k dosažení uvedených cílů.

Plzeňský kraj logo